Способи оцінки мотивації персоналу

20.10.2019 | Кар’єра

Сьогодні мотивація залишається важливим інструментом для досягнення певних цілей компанії, задоволення бажань та потреб персоналу. Підвищення рівня розвитку, розширення знань, досягнення чогось нового – це основні показники мотивованої людини, яка необхідна для ефективної роботи компанії або підприємства. Тому, HR-фахівцям необхідно розуміти причини підвищення або зниження рівня мотивації співробітника. Саме правильна оцінка мотивації дозволить керівництву зрозуміти, чому в компанії, наприклад, низький рівень професіоналізму або відсутній результат роботи.

Оцінка мотивації повинна вирішити низку таких завдань:
– докладно перевірити систему мотивації співробітників;
– провести моніторинг інструментів, відповідаючи за підвищення мотиваційних чинників;
– визначити та розробити комплекс заходів на підвищення рівня вмотивованості співробітників до робочого процесу;
– діагностика управлінських рішень з подальшим контролем мотиваційного стану.

Вчені вважають, що необхідно розробити методику оцінки мотивації співробітників будь-якої компанії або підприємства. Вони пропонують такий алгоритм:
1. використати експериментальні методи для виявлення переліку мотивів, які впливають на трудову діяльність робітників;
2. диференціювати мотиви на економічні та соціальні групи;
3. окреслити так зване «мотиваційне ядро», яке продемонструє складову економічних або соціальних мотивів трудової діяльності.

Хоча, низка досліджень таких вчених, як А. Маслоу, Дж. Адамса, Ф. Герцберга довели, що важко визначити оптимальну методику діагностики мотивів людини. Тому, фахівцям не так просто визначити уніфікований спосіб оцінки мотивації.

Водночас можна скористуватися мотиваційним опитувальником компанії SHL, якому притаманна універсальність, прозорість та доступність. Він не тільки демонструють керівництву ступінь мотивації персоналу, але і дозволяють самому співробітнику усвідомити цінність власних цілей у компанії. Спеціалісти впевнені, що за допомогою такого інструменту можна:
– визначити спосіб управління мотивацією співробітників;
– оцінювати та ефективно керувати компанією;
– виявити потенціал співробітника, що допоможе для подальшого кар’єрного зростання.