Медична сестра дитячого садка

ЗДО (ясла-садок) компенсуючого типу №35 Рівненської міської ради


Дата: 1 тиждень тому
Місто: Рівне
Адреса: вулиця Гагаріна, 73
Категорія: Медицина і фармацевтика
Зарплата: 4 000 ₴ - 6 000 ₴
Вид зайнятості: Повна зайнятість
ЗДО (ясла-садок) компенсуючого типу №35 Рівненської міської ради
Вимоги: свідома, відповідальна, любляча маленьких дітей, володіє компютером програмами ворд, икс ель, паверпоинт
Умови роботи: 8 годинний робочий день
Обов’язки:
2.1. Здійснює медичний контроль за перебігом періоду адаптації слабозорих і незрячих дошкільнят, що поступили у заклад.
2.2. Проводить плеоптоортоптичне лікування слабозорих дошкільнят закладу за призначенням лікарів-офтальмологів міста .
2.3. Здійснює аналіз своєї роботи, подає звіти директору про результати профілактичної роботи, плеоптоортоптичного лікування слабозорих вихованців закладу.
2.5. Здійснює ранковий огляд вихованців закладу, які прийшли після хвороби або були в контакті з інфекційними хворими, проводить термометрію та інші оздоровчі заходи стосовно дітей.
2.6. Якщо виявляє дитину з ознаками захворювання, ізолює в ізолятор повідомляє про це директора та батьків дитини. Надає першу домедичну допомогу дитині у разі виявлених захворювань або травм. Залежно від стану дитини, залишає її в ізоляторі до приходу батьків або законних представників дитини, або викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для медичного огляду дитини та можливої її госпіталізації.
2.7. Створює та веде інформаційний банк офтальмологічних та вторинних діагнозів кожної дитини, визначає рівень гостроти зору дитини, проводить просвітницьку роботу з батьками або законними представникам.
2.8. Веде облік медичного обладнання, лікарських засобів та виробів медичного призначення, забезпечує своєчасне їх поповнення, стежить за дотриманням правил і термінів їх зберігання та використання.
2.9. Здійснює контроль за організацією рухового режиму, загартуванням дітей.
2.10. Розробляє медико-профілактичні заходи щодо зниження рівня захворюваності дітей у закладі. Активізує фізкультурно-оздоровчі заходи, дотримання режиму дня, організацію оздоровчої роботи з дітьми .
2.11. Сприяє формуванню культурно-гігієнічних навичок у дітей різних вікових груп.
2.12. Складає план санітарно-просвітницької роботи у закладі дошкільної освіти на рік і помісячно.
2.13. Налагоджує партнерську взаємодію з батьками вихованців, проводить з ними санітарно-освітню роботу, а саме:

- бесіди, фідбеки, воркшопи тощо з питань здорового харчування вдома, дотримання протиепідемічних заходів, режиму дня, рухового режиму, формування здорового способу життя, гігієни зору тощо.

2.14. Систематизує матеріали в посібники з питань здорового харчування, дотримання протиепідемічних заходів, режиму дня, гігієни зору дошкільнят тощо.
2.15. Аналізує (враховуючи вимоги системи НАССР) небезпечні чинники в організації харчування дітей, запобігає виникненню харчових отруєнь.
2.16. Контролює технологічні процеси, пов’язані з безпечністю продуктів хар­чування та продовольчої сировини, готової продукції у закладі у контрольних критичних точках (далі — ККТ).
2.17. Контролює безпечність та якість продуктів харчування і продовольчої сировини, які надходять до закладу.
2.18. Перевіряє дотримання:

- санітарно-гігієнічних норм на харчоблоці, у коморі, встановлених вимог до устаткування та інвентарю;

- умов транспортування продуктів харчування, що доставляють у заклад;

- правил товарного сусідства продуктів харчування з метою уникнення пере­хресного забруднення;

- технології приготування страв, їхній вихід, наявність відібраних добових проб кожної страви;

- умов і термінів придатності продуктів харчування під час зберігання;

- правил особистої гігієни персоналом, стежить, щоб у працівників хар­чоблоку були відсутні гнійничкові захворювання і гострі респіраторні вірусні інфекції, засвідчує своїм підписом у Журналі здоров’я працівників харчоблоку відсутність гнійничкових захворювань у працівників.

2.18. Ознайомлює відповідальних осіб із результатами перевірок на дотримання вимог системи НАССР і перевіряє ефективність коригувальних дій.
2.19. Бере участь у засіданнях робочої групи НАССР.
2.20. Проводить протиепідемічні заходи в порядку встановленому МОЗ.
2.21. Організовує проведення санітарних і протиепідемічних заходів під час ускладнення епідемічної ситуації:

- забезпечення суворого виконання протиепідемічних заходів у групі, закладі…;

- виконання розпорядження та вказівок посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби при здійсненні ними державного санітарно-епідеміологічного нагляду;

- запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб і масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та їх ліквідацію, поширенню корона вірусної або гострої респіраторної вірусної хвороб, запобігання ускладнення внаслідок поширення таких хвороб.

2.20. У період карантину:

- навчає працівників правилам використання засобів індивідуального захисту та їх утилізації.

- навчає технічний персонал правил прибирання, дезінфекції та інших заходів;

- видає дезінфекційні засоби та контролює роботу з дезінфекції приміщень, обладнання, території тощо ;

- складає графік термометрії, затверджує його у директора закладу та контролює виконання;

- проводить температурний скринінг безконтактними термометрами всім працівникам закладу перед початком робочої зміни.

Не допускає до роботи працівників, у яких виявлено температуру тіла понад 37,2˚C або ознаки респіраторних захворювань;

- оглядає вихованців закладу на наявність захворювань, вимірює температуру кожні 4 години протягом зміни;

- веде журнали обліку:


- температури працівників і допуску до роботи;

- видачі дезінфекційних засобів;

- утилізації засобів індивідуального захисту;

- стежить, щоб у визначеному місці для оброблення рук біля входу закладу завжди перебував антисептик;

- посилює контроль за організацією харчування.

2.22. Повідомляє директора закладу про відсторонення від роботи працівників з підвищеною температурою та ознаками грипу та ГРВІ.
2.23. Проходить обов’язкові періодичні медичні огляди в установленому законодавством порядку.
2.24. Проходить навчання та перевірку знань із питань охорони праці й правил поведінки в разі аварійних і надзвичайних ситуацій.
2.25. Проходить інструктаж під час прийняття на роботу та періодично з питань охорони праці, правил поведінки та дій під час аварійних і надзвичайних ситуацій, пожеж і стихійних лих. Проходить навчання з питань цивільного захисту, зокрема щодо правил техногенної та пожежної безпеки.
2.26. Вживає необхідних заходів у разі розвитку аварійної ситуації у закладі та її ліквідації, надає домедичну допомогу потерпілим, вживає заходів щодо виклику бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги, аварійних служб, пожежної охорони.
2.27. Безпечно використовує медичне обладнання, офтальмологічні апарати та устаткування.
2.28. Проводить санітарно-просвітницькі заходи аби запобігти травматизму та знизити рівень захворюваності серед вихованців і працівників закладу.
2.29. У період карантину носить маску або респіратор. Рукавички використовує під час утилізація відходів, роботи з дезінфекційними засобами тощо.
2.30. Дотримується вимог Положення про академічну доброчесність.
2.31. На час відсутності сестри медичної старшої виконує її посадові обв’язки.
2.32. Може змінювати графік роботи лише за погодженням з директором.
2.33. Зобов’язана вчасно повідомляти директора про хворобу або іншу причину відсутності на роботі.
Виконує службові доручення директора тісно співпрацює з ним.
2.34. Дотримується визначеного місця роботи.
2.35. Вчасно організовує медичні огляди працівників, сама проходить періодичні медичні огляди в установленому законодавством порядку.
2.36. Вчасно повідомляє директора закладу про свою хворобу або іншу причину неявки на роботу.
2.37. Дотримується правил охорони праці, пожежної безпеки.
2.38. З метою запобігання поширенню вірусних хвороб дотримується протиепідемічних вимог і рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України щодо особливостей організації своєї на період карантину.
2.39. У разі первинних проявів симптомів гострого респіраторного або іншого захворювання повідомляє директора закладу, залишає заклад освіти та звертається до сімейного лікаря чи закладу охорони здоров’я.
2.40. Дотримується вимог статті 11 Закону України «Про запобігання і протидію домашньому насильству» з метою попередження булінгу (цькування), сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від боулінгу та ефективного реагування на факти насильства у закладі.
2.41. Своєчасно інформує директора закладу про випадки жорстокості та насильства до дітей свідком яких став особисто або про які отримав достовірну інформацію від інших осіб.
2.42. Несе персональну відповідальність за дотримання законодавства про попередження випадків жорстокості та насильства у закладі.
2.43. У випадках з незалежних від медичної сестри причин (несприятливі метеорологічні умови, епідемії, карантин, воєнні дії тощо) виконує обсяг своєї роботи в закладі за окремо складеним графіком директором закладу.

Як відгукнутися?

Щоб відгукнутися на цю вакансію, вам необхідно авторизуватися на нашому сайті. Якщо у вас ще немає облікового запису, будь ласка, зареєструйтесь.

Розмістити резюме