Головний спеціаліст відділу внутрішнього аудиту з питань діяльності ДУ та ДП

Державне агентство меліорації та рибного господарства України


Дата: 4 дні тому
Місто: Київ
Адреса: вулиця Січових Стрільців, 45А
Категорія: Секретаріат і АГВ
Вид зайнятості: Повна зайнятість
Державне агентство меліорації та рибного господарства України
Посадові обов’язки:

- Участь у проведенні планових та позапланових внутрішніх аудитів на об'єктах внутрішнього аудиту та документування їх результатів згідно з порядком, встановленим законодавством та внутрішніми розпорядчими документами Держрибагентства;

- відповідно до вимог Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001, та Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.08.2019 № 344), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.10.2011 за № 1219/19957, підготовка звітів за встановленою формою для подання до Міністерства фінансів України та участь у підготовці звітів про результати діяльності Відділу внутрішнього аудиту з питань діяльності державних установ та підприємств (далі — Відділ) для подання Голові;

- за рішенням начальника Управління участь у планових і позапланових внутрішніх аудитах діяльності територіальних органів, що належать до сфери управління Держрибагентства згідно з порядком, встановленим законодавством та внутрішніми розпорядчими документами Держрибагентства;

- участь у своєчасному та якісному розгляді запитів на доступ до публічної інформації, звернень та запитів народних депутатів України, листів, заяв, скарг громадян України, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій тощо, з питань, що належать до повноважень Відділу;

- участь у підготовці, розробці й удосконаленні нормативних, інструктивно-методичних документів, форм звітності з внутрішнього аудиту, та їх впровадженні у Держрибагентстві;

- виконання за дорученням начальника Відділу інших завдань;

- здійснення інших повноважень відповідно до Положення про Відділ внутрішнього аудиту з питань діяльності державних установ та підприємств.

Умови оплати праці:

- посадовий оклад — 9000 грн;

- надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

- надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

Інформація про строковість призначення на посаду:

- строково, на період дії воєнного стану, з граничним строком перебування на посаді 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану або до призначення переможця за результатами конкурсу на цю посаду

Перелік інформації, необхідної для участі у доборі на посаду державної служби в період дії воєнного стану, та строк її подання:
Особа, яка бажає взяти участь у доборі, подає на електронну адресу сектору добору та професійного розвитку Управління персоналу та професійного розвитку [откликнуться]:
1) резюме за формою (розміщено на офіційному вебсайті Держрибагентства у рубриці «Вакансії» -«Добір на період воєнного стану»), в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім'я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

- інформацію для зворотнього зв’язку (контактний номер телефона, електронна адреса);

2) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови (за наявності).
Інформація приймається до 15 год. 00 хв. 02 червня 2023 року
Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію:

- Кириєнко Ірина Ігорівна;

- Лиходід Тетяна Василівна.

- (044) 486−25−35

- [откликнуться]

Кваліфікаційні вимоги:
Освіта:

- ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботи:

- не потребує

Володіння державною мовою:

- вільне володіння державною мовою, що підтверджується Державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою (сертифікат подається за наявності або протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану)

Інші вимоги до компетентності:

- Аналітичні здібності;

- Робота з великими масивами інформації;

- Цифрова грамотність;

- Комунікація та взаємодія

Як відгукнутися?

Щоб відгукнутися на цю вакансію, вам необхідно авторизуватися на нашому сайті. Якщо у вас ще немає облікового запису, будь ласка, зареєструйтесь.

Розмістити резюме