Hr менеджер, психолог - Киев - резюме 7812


Инна

Дата обновления: 25.07.2020

Город: Киев

Профессия: Управление персоналом

Зарплата: 16000

Тип занятости: Постоянная

Опыт работы (лет): 10

Образование: Высшее

Текст резюме:Бевзюк Інна
Дата народження: 5 червня 1980
Регіон: Kиїв
Можливість переїзду:
Телефон: +380672323520
E-mail: bevzyk@i.ua

HR-директор, корпоративний тренер, психолог


Ключова інформація


Компетентний фахівець з управління персоналом із підтвердженим досвідом організації кадрової роботи, проведення соціально-психологічних тренінгів та інших форм навчання / підвищення професійної компетентності персоналу, індивідуальної психодіагностики, психокорекції та консультування.

Досвід роботи


Старший викладач
Грудень 2014 по т.ч. (5 років 6 міс) Інститут спеціальної підготовки
Національна академія прокуратури України

• проведення навчальної, наукової, виховної, навчально-методичної роботи з метою забезпечення якісної підготовки кваліфікованих фахівців для органів прокуратури, виконання наукових досліджень організаційно-психологічних проблем прокурорської діяльності,
- розробка робочих планів, навчальних планів і програм, інші організаційних заходів забезпечення проведення тренінгів за напрямами:
- розвитку комунікативної компетентності особистості, .
- конфлікти та управління конфліктною поведінкою
- формування командної взаємодії, тімбілдінг
- формування стресостійкості
• підготовка підручників, навчальних посібників, інших навчально-методичних матеріалів (методичні розробки, рекомендації тощо),
• робота зі слухачами інституту, спрямована на їх активну участь в навчальному процесі та науковій діяльності, покращення адаптивності, розвиток професійної культури, дотримання етичних норм, забезпечення командного духу, атмосфери доброзичливості та взаємної поваги

Психолог відділу роботи з кадрами
Січень 2013 - грудень 2014 (1 рік)
Прокуратура Київської області

• проведення психологічного тестування персоналу, вивчення індивідуальних та психологічних особливостей, ділових і моральних якостей та здібностей прокурорсько-слідчих працівників та осіб, що претендують на роботу в органах прокуратури;оцінка перспектив розвитку особи, прогнозування можливої поведінки на основі виявлених особистісних, характерологічних якостей і наявної соціально-психологічної обстановки;
• формування професійно важливих якостей та навичок у ході корекційних і практичних занять, семінарів, спеціальних тренінгових програм.
• робота з окремими працівниками, попередження негативних явищ і формування позитивного соціально-психологічного клімату колективу;
• розробка та надання рекомендації керівному складу щодо створення оптимального соціально-психологічного клімату в колективах прокуратур, виховання взаємоповаги, відданості дорученій справі з метою підвищення лояльності працівників;
• проведення індивідуально-психологічної роботи з працівниками, які мають ознаки утрудненої адаптації;
• робота із психологічної профілактики порушень службової дисципліни та надання рекомендацій щодо її зміцнення;

Спеціаліст відділу
Липень 2009 - січень 2013 (4 роки 6 місяців)
Національна академія прокуратури України

• організаційне забезпечення проведення нарад, підготовка переліку питань для розгляду, погодження їх з керівником відділу відповідно до розподілу обов'язків, складання протоколів засідань;
• проведення навчань з працівниками структурного підрозділу організації;
• підготовка пропозицій до навчальних планів і програм професійної підготовки прокурорів (річних, квартальних, оперативних), їх погодження відповідно до Регламенту Академії та контроль виконання;
• забезпечення взаємодії відділу з іншими структурними підрозділами Академії;
• опрацювання документів, що надходять до відділу, підготовка до них аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції відділу;
• узагальнення практики впровадження інновацій в освітню діяльність та хід реалізації навчальних планів і програм професійної підготовки прокурорів з питань, що належать до компетенції відділу.

Менеджер по роботі з персоналом
Лютий 2008 - Листопад 2008 (10 місяців)
ТОВ «Індор Медіа Груп»

• організація роботи з персоналом відповідно до програми розвитку підприємства і конкретними напрямами кадрової політики для досягнення ефективного використання і професійного удосконалювання працівників.
• забезпечення укомплектування підприємства працівниками необхідних професій, спеціальностей і кваліфікації.
• визначення потреби в персоналі, вивчення ринку праці з метою формування джерел забезпечення необхідними кадрами.
• здійснення підбору кадрів, проведення співбесід з особами, що наймаються на роботу, їхнє психологічне тестування з метою комплектації штату працівниками
• організація навчання персоналу, координація роботи з підвищення професійної компетентності співробітників і їхнього кар’єрного розвитку.
• розробка системи оцінювання ділових та індивідуально-психологічних якостей працівників, їхнього мотиваційного рівня.
• проведення оцінки якості результатів діяльності працівників.
• разом з керівником підприємства брала участь у прийнятті кадрових рішень.

Попередній професійний досвід
10.1997 – 08.2002 – оператор ЕОМ, Науково-дослідний інститут, Національний медичний університет імені О. Богомольця,
08.2002 – 03.2006 – спеціаліст відділу навчально-методичної роботи, Управління по підготовці і підвищенню кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників, Генеральна прокуратура України;
03.2006 – 03.2007 – спеціаліст секретаріату, прокуратура міста Києва,

Освіта


Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна)
2015
Кандидат психологічних наук

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна);
2006
магістр за спеціальністю «Психологія», кваліфікація – викладач психології, психолог

Національна академія внутрішніх справ України
2017
Бакалавр за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація - юрист

Володіння мовами


English - elementary
Spanish - elementary
Russian - native
Можу проходити співбесіду на цій мові
Ukrainian - native
Можу проходити співбесіду на цій мові

Курсы, тренинги, сертификаты


Пройшла курс спеціалізованої професійної підготовки за спільною програмою Міжнародної Балтійської педагогічною Академією та Українським науково-методичним Центром практичної психології та соціальної роботи.
2004 – отримала свідоцтво учасника семінару-тренінгу «Психологічна допомога сім’ї в структурі батьківсько-дитячих стосунків»;
2005 – отримала свідоцтво учасника семінару-тренінгу «Психологія спілкування»;
2008 – отримала свідоцтво учасника тренінгу для практичних психологів проф. М. Рисьова.
2015 – навчальний семінар з удосконалення викладацьких навичок (у рамках Програми реформування кримінального судочинства та боротьби з корупцією в Україні (OPDAT) Департаменту юстиції США).
2019 – Міжнародний тренінг для трененерів з відстоювання позиції у суді отримала сертифікат тренера (коледж судових Іннів, сполучене Королівство Великобританії. Консультативна місія ЄС в Україні).

Додаткова інформація

Особисті якості
Багатозадачність, стійкість до стресу, комунікативна, ініціативна, командний гравець, а також зосереджена як індивідуальна виконавиця, організаційні навички.
Дисциплінована, наполеглива, адекватно реагую на критику, відповідальна, легко навчаюсь. Вміння працювати в колективі, вміння вислухати і зрозуміти людину, заспокоїти, поспівчувати. Впевнені знання психології.


Контактные данные:

Чтобы просмотреть контактные данные соискателя, вам необходимо авторизоваться с помощью вашего логина и пароля.

Форма авторизации находится в шапке справа. Если у вас нет логина и пароля, вам необходимо зарегистрироваться.

Предлагаете удаленную работу? Множество резюме кандидатов и бесплатное размещение вакансий на сайте Работа Дома!Похожие резюме