Заступник начальника управління молоді та спорту Миколаївської обласної державної адміністрації – н - Николаев - вакансия 626514


Эта вакансия неактуальна и сохранена в архиве исключительно в информационных целях.


Дата обновления: 16.06.2020

Город: Николаев

Профессия: Туризм и гостиницы

Зарплата: 9250

Тип занятости: Не имеет значения

Текст вакансии:

Кваліфікаційні вимоги
Ступінь вищої освіти не нижче магістра (спеціаліста)
Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
 
 
Посадові обов'язки
- Забезпечення реалізації державної політики у сфері молоді, туризму та діяльності курортів.
- Вивчення потреби у фахівцях у сферах молоді та туризму, здійснення заходів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сферах молоді, туризму та діяльності курортів; створення умов для інтелектуального самовдосконалення і творчого розвитку молоді, формування гуманістичних цінностей та патріотичних почуттів у молодих громадян, розвитку волонтерської діяльності молоді; здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту молоді у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню і розвитку молоді в Миколаївській області; розроблення та реалізація разом з іншими місцевими органами виконавчої влади, громадянами та громадськими об'єднаннями заходів, спрямованих на подальший розвиток та дозвілля молоді, національно-патріотичне виховання молоді, розвиток туризму та діяльності курортів.
- Надання підтримки діючим на території Миколаївської області молодіжним та іншим громадським об'єднанням у проведенні ними роботи з питань молоді, туризму та діяльності курортів; сприяння молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді та туризму.
- Проведення комплексного аналізу і прогнозування розвитку туризму та діяльності курортів, аналізу стану забезпечення захисту прав молоді, реалізації молодіжної політики на території області, виступає замовником наукових, маркетингових і інших аналітичних досліджень; здійснення заходів, спрямованих на удосконалення туристичної інфраструктури, розвиток ринкових відносин у цій галузі та конкуренції на ринку туристичних послуг, створення рівних умов господарювання для суб'єктів туристичної діяльності всіх форм власності;вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств, забезпечення захисту їх інтересів на внутрішньому та міжнародному ринках.
- Вирішення питань щодо регулювання діяльності пошуково-рятувальних служб у туристичній галузі, розробляє пропозиції щодо програм забезпечення захисту та безпеки туристів і сприяє їх виконанню; створення інформаційної мережі у сферах молоді, туризму та діяльності курортів на території Миколаївської області; здійсненні соціальної реклами туристичних ресурсів, в утворенні відповідних інформаційних центрів.
- Вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи у сферах молоді, туризму та діяльності курортів шляхом організації та проведення вітчизняних і міжнародних виставково-ярмаркових заходів, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо; координація роботи підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, спрямованої на створення матеріально-технічної бази для розміщення, харчування, транспортного, торговельного, медичного, спортивного, культурного обслуговування туристів, а також діяльність курортних закладів незалежно від форм власності, пов'язану з використанням лікувальних ресурсів підприємств, установ та організацій, які обслуговують курорти..
- Здійснення обліку туристичних ресурсів на відповідній території, забезпечує їх раціональне використання та охорону; подання відомостей про природні території курортів до Державного кадастру природних територій курортів; підготовка проектів затвердження режиму округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів місцевого значення..
- Підготовка заходів щодо регіонального розвитку, запобігання корупції, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сферах молоді, туризму та діяльності курортів; проведення заходів обласного, національного та міжнародного значення, конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурного рівня, працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності.
- Створення організаційних та економічних умов для розвитку внутрішнього та виїзного туризму, розбудови матеріально-технічної бази туристичної та курортно-рекреаційної інфраструктури, провадження екскурсійної діяльності на території Миколаївської області; забезпечення захисту та збереження місцевих туристичних ресурсів; здійснення контролю за раціональним використанням та збереженням природних лікувальних ресурсів, природних територій курортів і прилеглих до них округів санітарної охорони в межах повноважень.
 
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб'єктом призначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства, але не більше двох місяців після відміни карантину
 
Умови оплати праці
Посадовий оклад - 9250 грн, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, премії залежно від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи управління в межах фонду преміювання
 
Термін подачі заявок: 2020-06-19
 
Контактные данные:

Эта вакансия неактуальна и сохранена в архиве исключительно в информационных целях.
Хотите предложить свои услуги на международном рынке? Регистрируйтесь и размещайте сервисы на MicroTasks.io! (English only)