головний спеціаліст Відділ контролю за використанням та охороною земель у Борщівському, Заліщицькому - Тернополь - вакансия 633559


Эта вакансия неактуальна и сохранена в архиве исключительно в информационных целях.


Дата обновления: 09.07.2020

Город: Тернополь

Профессия: Производство, рабочие

Зарплата: 5700

Тип занятости: Не имеет значения

Текст вакансии:

Кваліфікаційні вимоги
освіта -вища, бакалавр, молодший бакалавр
 
Вимоги до компетентності
вільне володіння державною мовою
 
Посадові обов'язки
Здійснення державного нагляду (контролю) у частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, в тому числі за:
виконанням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов’язаних із порушенням ґрунтового покриву, своєчасним проведенням рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених відповідним робочим проектом землеустрою;
дотриманням вимог земельного законодавства в процесі укладання цивільно-правових договорів, передачі у власність, надання у користування, в тому числі в оренду, вилучення (викупу) земельних ділянок;
дотриманням органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства та встановленого порядку набуття і реалізації права на землю;
дотриманням правил, установленого режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, збереженням захисних насаджень і межових знаків;
розміщенням, проектуванням, будівництвом та введенням в експлуатацію об’єктів, які негативно впливають або можуть вплинути на стан земель;
дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;
використанням земельних ділянок відповідно до цільового призначення;
дотриманням вимог земельного законодавства органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань передачі земель у власність та надання у користування, у тому числі в оренду, зміни цільового призначення, вилучення, викупу, продажу земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах.
Розрахунок розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання їх не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву без спеціального дозволу, та вживає заходів щодо її відшкодування в установленому законодавством порядку.

 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.
 
Умови оплати праці
Посадовий оклад – 5500 гривень;
надбавка за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами);
надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

 
Термін подачі заявок: 2020-07-13
Контактные данные:

Эта вакансия неактуальна и сохранена в архиве исключительно в информационных целях.
Хотите предложить свои услуги на международном рынке? Регистрируйтесь и размещайте сервисы на MicroTasks.io! (English only)Похожие вакансии