Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних да - Харьков - вакансия 633773


Эта вакансия неактуальна и сохранена в архиве исключительно в информационных целях.


Дата обновления: 09.07.2020

Город: Харьков

Профессия: Охрана, сфера безопасности

Зарплата: 5300

Тип занятости: Не имеет значения

Текст вакансии:

Кваліфікаційні вимоги
Освіта - вища за освітнім рівнем молодший бакалавр або бакалавр;
Досвід роботи не потребує;
Володіння державною мовою - вільне володіння державною мовою;
Володіння іноземною мовою не потребує.
 
 
Посадові обов'язки
- Забезпечує виконання районною державною адміністрацією обов'язків розпорядника інформації, передбачених Законів України 'Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян».
- Збирає, систематизує, накопичує та зберігає в електронній формі документи або їх копії, що містять публічну інформацію, яка знаходиться у володінні райдержадміністрації та її структурних підрозділів, крім публічної інформації з обмеженим доступом. 3. Координує діяльність та надає методичну, практичну та консультативну допомогу посадовим особам, яких призначено відповідальними з питань доступу до публічної інформації в структурних підрозділах районної державної адміністрації.
- Забезпечує збір та оприлюднення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації публічної інформації про діяльність районної державної адміністрації відповідно до статті 15 Закону України 'Про доступ до публічної інформації' за умови надання апаратом та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації документів, що містять публічну інформацію, передбачену частиною першою вказаної статті.
- Забезпечує оприлюднення відповідно до вимог частини третьої статті 15 Закону України 'Про доступ до публічної інформації' проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, що мають ознаки нормативно-правового акта, та офіційне опублікування розпоряджень голови районної державної адміністрації, які є нормативно - правовими актами, після їх державної реєстрації, проектів рішень районної ради, що вносяться на її розгляд головою районної державної адміністрації. 6. Проводить аналіз та узагальнює інформацію про забезпечення доступу до публічної інформації районною державною адміністрацією. 7. Забезпечує інформаційне наповнення розділу 'Публічна інформація' на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації. 8. Здійснює реєстрацію та веде облік запитів на інформацію до Шевченківської районної державної адміністрації. 9. Надає консультації запитувачам інформації під час оформлення запитів на інформацію. 10. Здійснює координацію, методичне керівництво та контроль за своєчасним розглядом заяв, пропозицій, скарг громадян, що надійшли до районної державної адміністрації. 11.Проводить широку роз'яснювальну роботу з питань реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом. 12. Постійно аналізує та узагальнює питання, що порушуються у зверненнях громадян, особливо повторних, виявляє причини, що їх породжують та за результатами такого аналізу вносить в установленому порядку пропозиції щодо розв'язання найбільш актуальних проблем. 13. Реєструє, обробляє та здійснює контроль за своєчасним і якісним розглядом звернень громадян 14. Виконує за дорученням керівництва райдержадміністрації інші обов'язки.
 
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
Строково, за контрактом, укладеним на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.
Граничний строк перебування особи на зазначеній посаді державної служби становить не більше чотирьох місяців після відміни карантину, установленого Кабінетом Міністрів України
 
 
Умови оплати праці
Посадовий оклад - 5300 грн., інші виплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»
 
Термін подачі заявок: 2020-07-13
 

Контактные данные:

Эта вакансия неактуальна и сохранена в архиве исключительно в информационных целях.
Хотите предложить свои услуги на международном рынке? Регистрируйтесь и размещайте сервисы на MicroTasks.io! (English only)Похожие вакансии