Начальник управління соціального захисту населення Ружинської районної державної адміністрації Житом - Житомир - вакансия 634024


Нова державна служба України

Дата обновления: 10.07.2020

Город: Житомир

Профессия: Другое

Зарплата: 8150

Тип занятости: Не имеет значения

Текст вакансии:

Кваліфікаційні вимоги
Ступінь вищої освіти не нижче магістра
Досвід роботи на посадах державної служби категорій 'Б' чи 'В' або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року
вільне володіння державною мовою
 
 
Посадові обов'язки
Начальник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації:
1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;
2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління;
3) затверджує посадові інструкції працівників структурного підрозділу та розподіляє обов'язки між ними;
4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;
5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;
6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;
7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;
8) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з департаментом соціального захисту населення обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;
9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
10) подає на затвердження голові районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
11) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису структурного підрозділу;
12) здійснює добір кадрів;
13) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;
14) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує їх та притягає до дисциплінарної відповідальності;
15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;
16) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
17) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
строкове (шляхом укладання контракту на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб'єктом призначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства).
 
Умови оплати праці
Посадовий оклад - 8150,00 грн.,
Надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів" (зі змінами).
Надбавки, доплати, премії та компенсації згідно статті 52 Закону України "Про державну службу"
 
 
Термін подачі заявок: 2020-07-13
 
Контактные данные:

Чтобы связаться с работодателем, вам необходимо авторизоваться с помощью вашего логина и пароля.

Форма авторизации находится в шапке справа. Если у вас нет логина и пароля, вам необходимо зарегистрироваться.Ищешь работу на дому? Подписывайся на Телеграм канал Работа Дома!Похожие вакансии