головний спеціаліст відділу міжнародно-правового співробітництва - Донецк - вакансия 662321


Эта вакансия неактуальна и сохранена в архиве исключительно в информационных целях.


Дата обновления: 02.10.2020

Город: Донецк

Профессия: Другое

Зарплата: 5500

Тип занятости: Не имеет значения

Текст вакансии:

Кваліфікаційні вимоги
Вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра (спеціальності: «Право», «Правознавство»)
Вільне володіння державною мовою
 
 
Посадові обов'язки
Здійснює вивчення профільного законодавства за напрямком
Здійснює роботу по виконанню вимог Інструкції з діловодства в органах прокуратури України, Регламенту прокуратури Донецької області, наказів, вказівок Офісу Генерального прокурора (Генеральної прокуратури України) та Донецької обласної прокуратури, що стосуються питань діловодства.
Здійснює первинний облік роботи, ведення статистичної звітності за закріпленим напрямом, забезпечує її достовірність та повноту. Забезпечує якісну та повну реєстрацію документів у програмному комплексі ІАС ОСОП.
Виконує запити про правову допомогу і перейняття кримінального провадження, що надходять відповідно від органів прокуратури і досудового розслідування області, а також від іноземних компетентних органів як безпосередньо, так і через Офіс Генерального прокурора відповідно до вимог міжнародних договорів та чинного законодавства України.
Перевіряє запити, що надходять від органів досудового розслідування області, на відповідність їх оформлення вимогам міжнародних договорів і чинного законодавства України, вживає заходів щодо усунення порушень та недоліків, а також готує такі документи для відправки до Офісу Генерального прокурора.
За умов, передбачених міжнародними договорами, готує для передачі компетентним органам інших держав запити про правову допомогу, вживає необхідних заходів для контролю за їх виконанням, забезпечує передачу відповідним органам матеріалів, отриманих у наслідок виконання таких запитів.
Здійснює виконання через місцеві (після утворення окружних – окружні) прокуратури та правоохоронні органи області іноземних запитів про правову допомогу і перейняття кримінального провадження. Забезпечує контроль за їх виконанням, а також своєчасне інформування іноземних органів про результати з направленням відповідних матеріалів. У разі необхідності за погодженням з Офісом Генерального прокурора вирішує питання щодо продовження строку виконання запиту.
За дорученням начальника відділу та керівництва обласної прокуратури готує матеріали з питань міжнародного співробітництва до розгляду на нарадах відповідних рівнів, а також забезпечує у межах компетенції контроль за виконанням визначених заходів.
У межах компетенції розглядає звернення фізичних та юридичних осіб, запити про доступ до публічної інформації з питань міжнародного співробітництва.
Здійснює моніторинг офіційної електронної скриньки відділу, доповідає про документи, що надійшли на неї, начальнику відділу.
Готує матеріали та проводить семінари, стажування у відділу керівників та працівників місцевих (після утворення окружних – окружних) прокуратур. Надає місцевим (після утворення окружних – окружним) прокуратурам та структурним підрозділам обласної прокуратури методичну допомогу щодо підготовки екстрадиційних матеріалів, клопотань про перейняття кримінальних проваджень, запитів про міжнародну-правову допомогу.
За дорученням начальника відділу готує інформації про роботу, довідкові матеріали, проекти організаційно-розпорядчих документів з питань міжнародного співробітництва.
Виконання інших завдань та доручень начальника відділу та керівництва обласної прокуратури.

 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства, але не більше двох місяців після відміни карантину
 
Умови оплати праці
посадовий оклад – 5500 грн.,
надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу» (3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу),
надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів»,
інші виплати, премії – у разі встановлення

 
Термін подачі заявок: 2020-10-05
Контактные данные:

Эта вакансия неактуальна и сохранена в архиве исключительно в информационных целях.
Ищете удаленную работу? Множество вакансий и возможность размещения резюме на сайте Работа Дома!Похожие вакансии