Директор Департаменту державного нагляду (контролю) та безпеки судноплавства - Киев - вакансия 669609


Нова державна служба України

Дата обновления: 17.10.2020

Город: Киев

Профессия: Топ-менеджмент, руководители

Зарплата: 15900

Тип занятости: Не имеет значения

Текст вакансии:

Кваліфікаційні вимоги
Освіта: вища
Досвід роботи на посадах державної служби категорій „Б" чи „В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності - не менше двох років.
Вільне володіння державною мовою.
 
 
Посадові обов'язки
Директор Департаменту державного нагляду (контролю) та безпеки судноплавства:
здійснює загальне керівництво за діяльністю Департаменту;
визначає політику та стратегію діяльності Департаменту;
забезпечує у межах компетенції розроблення, опрацювання в установленому порядку проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються діяльності Департаменту, Морської адміністрації;
вносить пропозиції керівництву Морської адміністрації щодо призначення та звільнення з посад, переведення державних службовців та працівників Департаменту, заохочення та притягнення до відповідальності в установленому порядку, підвищення рангів;
організовує в Департаменті роботу з документами у відповідності до вимог законодавства та здійснює контроль за додержанням термінів їх виконання;
забезпечує дотримання вимог законодавства під час роботи із службовою інформацією, з документами з грифом «Для службового користування» і «Таємно», у тому числі під час здійснення заходів із мобілізаційної підготовки;
розподіляє обов'язки між керівниками структурних підрозділів Департаменту та визначає ступінь їх відповідальності;
представляє Департамент у відносинах з іншими структурними підрозділами Морської адміністрації;
представляє інтереси Морської адміністрації у відносинах з іншими органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до компетенції Департаменту;
бере участь у нарадах, семінарах, конференціях та інших заходах, що належать до компетенції Департаменту на території України та за її межами;
вносить керівництву Морської адміністрації пропозиції щодо структури Департаменту;
виконує інші функції відповідно до доручень керівництва Морської адміністрації;
приймає участь в межах компетенції в реалізації державної політики у сфері морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості);
забезпечує в межах компетенції виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, діяльність яких пов'язана з морським та річковим транспортом, торговельним мореплавством, судноплавством на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічним забезпеченням мореплавства (крім суден флоту рибної промисловості);
організовує реалізацію державної політики у сфері забезпечення безпеки на морському та річковому транспорті;
організовує здійснення у межах компетенції відповідно до законодавства державний нагляд (контроль) за безпекою на морському та річковому транспорті, за торгівельним мореплавством, судноплавством на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічним забезпеченням мореплавства (крім суден флоту рибної промисловості);
вносить в установленому порядку пропозиції щодо формування державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, за торгівельним мореплавством, судноплавством на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічним забезпеченням мореплавства (крім суден флоту рибної промисловості);
забезпечує у межах компетенції дотримання і виконання зобов'язань взятих за міжнародними договорами України у сферах морського та річкового транспорту, торгівельного мореплавства, судноплавства, на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства;
організовує та координує здійснення контролю держави порту за відповідністю суден, що заходять у порти України, територіальне море та внутрішні води, незалежно від їх прапора, стандартам щодо безпеки мореплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден.
спрямовує та координує міжрегіональні управління Морської адміністрації, на які покладено виконання функцій та завдань із питань здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті.
 
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, та до дня визначення керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства
 
 
Умови оплати праці
посадовий оклад - 15900 грн.;
надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
надбавка за вислугу років - 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;
інші надбавки та доплати (відповідно до статті 50, 52 Закону України «Про державну службу») - у разі встановлення.
 
 
Термін подачі заявок: 2020-10-21
 
Контактные данные:

Чтобы связаться с работодателем, вам необходимо авторизоваться с помощью вашего логина и пароля.

Форма авторизации находится в шапке справа. Если у вас нет логина и пароля, вам необходимо зарегистрироваться.Ищешь работу на дому? Подписывайся на Телеграм канал Работа Дома!Похожие вакансии