Начальник Головного управління Держгеокадастру в Одеській області - Киев - вакансия 677809


Эта вакансия неактуальна и сохранена в архиве исключительно в информационных целях.


Дата обновления: 30.10.2020

Город: Киев

Профессия: Производство, рабочие

Зарплата: 12000

Тип занятости: Не имеет значения

Текст вакансии:

Кваліфікаційні вимоги
Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра. Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
 
 
Посадові обов'язки
- Здійснює керівництво Головним управлінням, є відповідальним за організацію та результати його діяльності.
- Організовує та забезпечує виконання Головним управлінням Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, наказів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, доручень Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, його першого заступника та заступників, наказів Держгеокадастру, доручень Голови Держгеокадастру та його заступників, розпоряджень голови місцевої державної адміністрації.
- Вносить Голові Держгеокадастру пропозиції щодо визначення пріоритетів роботи Головного управління і шляхів виконання покладених на нього завдань і подає на затвердження плани роботи Головного управління (річні, піврічні), погоджені з головою місцевої держадміністрації та звітує перед Головою Держгеокадастру щодо виконання покладених на Головне управління завдань та планів роботи.
- Забезпечує в установленому порядку взаємодію з місцевою державною адміністрацією.
- Здійснює добір кадрів у Головне управління, проводить оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.
- Призначає на посади та звільняє з посад в установленому законодавством порядку державних службовців та працівників Головного управління, а керівників структурних підрозділів - за погодженням з Держгеокадастром, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників) у порядку, визначеному законодавством, порушує перед Головою Держгеокадастру питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності.
- Вносить Голові Держгеокадастру пропозиції щодо чисельності працівників Головного управління, утворює за погодженням з Держгеокадастром в структурі Головного управління міжрегіональне, міськрайонні структурні підрозділи та структурні підрозділи в районах, містах.
- Підписує накази Головного управління, скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції.
- Розподіляє за погодженням з Головою Держгеокадастру обов'язки між своїми заступниками, затверджує положення про структурні підрозділи Головного управління і посадові інструкції працівників та у межах повноважень, передбачених законом, дає обов'язкові для виконання державними службовцями і працівниками Головного управління доручення.
- Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб'єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.
 
Умови оплати праці
посадовий оклад - 12000 гривень, надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу», надбавка за ранг державного службовця, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».
 
Термін подачі заявок: 2020-11-01
 
Контактные данные:

Эта вакансия неактуальна и сохранена в архиве исключительно в информационных целях.
Ищете удаленную работу? Множество вакансий и возможность размещения резюме на сайте Работа Дома!Похожие вакансии