Головний бухгалтер - Харьков - вакансия 750323


Харківський обласний ЦСПРД, КЗ

Дата обновления: 23.02.2021

Город: Харьков

Профессия: Бухгалтерия и финансы

Зарплата: 7714

Тип занятости: Не имеет значения

Текст вакансии:

Вимоги: Проходити щорічний медичний огляд.
Умови роботи: з 9:00 до 18:00
Обов’язки:
Головний бухгалтер здійснює керівництво працівниками бухгалтерії закладу
Відповідає за правильне використання кошторису згідно рахунку, за нарахування заробітної плати співробітникам закладу, за звіти перед вищестоящими організаціями, облік твердого та м’якого інвентарю.
Несе відповідальність за правильне оформлення набору підписів, за касові операції, звіти за проведення інвентаризації, списання і суворий облік по статтях згідно строків.
Відповідає за реальність розрахункової дисципліни, своєчасно проводить розрахунки з підприємствами, організаціями, закладами і фізичними особами при наявності фінансування, не допускаючи дебіторської та кредиторської заборгованості.
Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням особливостей діяльності закладу і технології оброблення облікових даних.
Забезпечує повний облік грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з цим рухом, достовірний облік виконання кошторису витрат.
Складає баланс закладу.
Складає кошториси закладу.
Складає тарифікаційні списки, форми бухгалтерської звітності.
Готовить замовлення на фінансування.
Складає одноразові статистичні звіти за вимогами вищестоящих організацій, складає достовірну бухгалтерську звітність на основі первинних документів і бухгалтерських записів, надає її в установлені строки відповідним органам.
Проводить щорічно інвентаризацію матеріалів згідно з інструкцією, виявляє непридатний інвентар і доводить до відома керівника закладу для вживання заходів.
Веде Головну книгу, оформлює меморіальні ордера № 1−15.
Веде облік прибутків і видатків, розрахунків по спеціальним рахункам.
Приймає акти на списання матеріалів, інвентарю, дотримуючись установлених норм та строків на списання.
Приймає міри по попередженню нестач, незаконних витрат грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарчого законодавства.
Проводить інструктивні наради з матеріально-відповідальними особами, працівниками бухгалтерії з питань інвентаризації, тарифікації, трудового законодавства, використання бюджетних асигнувань та інших питань фінансово-господарської діяльності.
Контролює законність списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості і інших втрат.
Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.
Здійснює економічний аналіз господарсько-фінансової діяльності закладу за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, попереджує втрати і нераціональні витрати.
Забезпечує збереження бухгалтерських документів, оформлення і передачу їх в установленому порядку до архіву.
Проводить перевірки і документальні ревізії підрозділів закладу і готує пропозиції з покращення їх роботи.
Контролює дотримання установлених правил оформлення прийому і відпуску товарно-матеріальних цінностей.
Забезпечує своєчасне нарахування заробітної плати згідно з тарифікацією, табелями, наказами та іншими документами, що є підставою на її виплату.
Правильно і своєчасно перераховує платежі у державний бюджет, внески на державне соціальне страхування, відрахування засобів у фонди.
Організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці у закладі, в порядку, визначеному нормативно-правовими актами з питань захисту персональних даних.
Контролює і спрямовує роботу бухгалтерії закладу, керує працівниками бухгалтерської служби закладу, розподіляє між ними посадові завдання та обов’язки, знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.
Проходить періодичний медичний огляд.
Несе матеріальну відповідальність за збереження майна та обладнання закладу.
Контактные данные:

Чтобы связаться с работодателем, вам необходимо авторизоваться с помощью вашего логина и пароля.

Форма авторизации находится в шапке справа. Если у вас нет логина и пароля, вам необходимо зарегистрироваться.Ищете удаленную работу? Множество вакансий и возможность размещения резюме на сайте Работа Дома!Похожие вакансии