головний спеціаліст з питань захисту державних таємниць - Луцк - вакансия 787156


Нова державна служба України

Дата обновления: 09.04.2021

Город: Луцк

Профессия: Охрана, сфера безопасности

Зарплата: 5300

Тип занятости: Не имеет значения

Текст вакансии:

Кваліфікаційні вимоги
Освіта: вища освітнім ступенем не нижче бакалавра або молодшого бакалавра
Досвід роботи: не потребує
Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою

 
Вимоги до компетентності
Досягнення результатів:
- здатність до чіткого бачення результату діяльності;
- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди
Відповідальність:
- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.
Цифрова грамотність:
- вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків ;
- вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;
- здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;
- здатність уникати небезпек у цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;
- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);
- здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку.
Самоорганізація і самостійність в роботі:
- уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;
- здатність до само мотивації (самоуправління);
- вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності.
Стресостійкість:
- уміння розуміти та управляти своїми емоціями;
- здатність до самоконтролю;
- здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики.

 
Посадові обов'язки
- контроль за доступом виконавців до секретних документів та матеріалів згідно з чинною системою доступу, запобігання несанкціонованому ознайомленню із секретною інформацією та забезпечення встановленого порядку роботи з нею;
- виконання роботи, пов’язаної з веденням секретного діловодства, у тому числі реєстрацією, оформленням та відправкою вихідної кореспонденції; забезпечення формування і ведення справ відповідно до номенклатури секретних справ;
- здійснення реєстрації облікових аркушів та видачі виконавцям для підготовки секретних документів;
- участь у знищенні секретних документів;
- участь у складанні звітності про стан забезпечення охорони державної таємниці Луцької окружної прокуратури;
- участь у проведенні річної та квартальних перевірок наявності секретних документів;
- участь у формуванні номенклатурних справ за пропозиціями керівництва та погодженням з Волинською обласною прокуратурою;
- ведення обліку сховищ матеріальних носіїв секретної інформації, режимних приміщень та ключів від них, робочих папок, спецпортфелів, спецваліз;
- ведення обліку письмових зброшурованих матеріалів, секретних видань, осіб, які прибули у відрядження

 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
Строково (на час відпустки основного працівника для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) до 10 квітня 2022 року
 
Умови оплати праці
Посадовий оклад – 5300грн., надбавки, доплати, премії, та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)
 
Термін подачі заявок: 2021-04-16
Контактные данные:

Чтобы связаться с работодателем, вам необходимо авторизоваться с помощью вашего логина и пароля.

Форма авторизации находится в шапке справа. Если у вас нет логина и пароля, вам необходимо зарегистрироваться.Ищете удаленную работу? Множество вакансий и возможность размещения резюме на сайте Работа Дома!Похожие вакансии