старший секретар суду - Запорожье - вакансия 787164


Нова державна служба України

Дата обновления: 09.04.2021

Город: Запорожье

Профессия: Секретариат и АХО

Зарплата: 5320

Тип занятости: Не имеет значения

Текст вакансии:

Кваліфікаційні вимоги
- вища освіта у галузі знань «Право» не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра за спеціальностями «Право», «Правознавство», «Правоохоронна діяльність»;
- без вимог до досвіду роботи;
- вільне володіння державною мовою
 
 
Посадові обов'язки
1. Здійснює ведення діловодства у відділі документального забезпечення та контролю (далі – відділ) згідно з Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, Інструкцією з діловодства в місцевих та апеляційних судах України та Положенням про автоматизовану систему документообігу суду.
2. Здійснює роботу щодо наповнення та використання інформації в автоматизованій системі документообігу суду у відповідності до рівня доступу.
3. Здійснює прийом, опрацювання, реєстрацію кореспонденції, що надійшла до суду поштою або подана громадянами особисто, в тому числі документів, надісланих електронною поштою або факсимільним зв’язком, в автоматизованій системі документообігу суду, вносить інформацію в реєстраційну картку документа.
4. Вносить до автоматизованої системи діловодства суду, після розгляду документа керівництвом, відомості про зміст і дату накладення резолюції, прізвище виконавця, термін виконання, дату передачі документа виконавцю.
5. Здійснює передачу кореспонденції згідно з резолюціями керівництва суду відповідним працівникам апарату суду під підпис.
6. Здійснює перереєстрацію документів від одного виконавця до іншого в розносній книзі Запорізького окружного адміністративного суду на підставі письмової вказівки керівництва.
7. Здійснює прийом, реєстрацію, облік і відправку вихідної кореспонденції.
8. Здійснює підготовку та надіслання судових справ із скаргами до судів вищих інстанцій.
9. Здійснює облік та контроль за виконанням судових доручень, що надійшли з інших судів України та іноземних держав.
10. Здійснює контроль за дотриманням установленого порядку роботи із службовими документами у структурних підрозділах суду.
11. Здійснює контроль за своєчасною здачею судових справ до відділу документального забезпечення та контролю для направлення до судів вищестоящих інстанцій, готує відповідні пропозиції з удосконалення цієї роботи, систематично доповідає начальнику відділу про випадки порушення термінів здачі судових справ.
12. Контролює виконання окремих ухвал суду, у разі ненадходження до суду повідомлень про вжиті заходи протягом одного місяця після направлення окремої ухвали суб’єкту владних повноважень, доповідає судді для вжиття відповідних заходів.
13. Здійснює контроль за правильним формуванням та зберіганням справ, які підлягають передачі в архів.
14. Здійснює ведення номенклатурних справ.
15. Організовує роботу з обліку та зберігання судових справ, речових доказів.
16. Здійснює підготовку та передачу до архіву номенклатурних справ за минулі роки.
17. Вносить пропозиції до плану роботи відділу та суду з питань організації діловодства.
18. Збирає та надає пропозиції щодо складання номенклатури справ суду.
19. Бере участь в аналітичній роботі з питань організації діловодства в суді; здійснює аналіз даних про обсяг документообігу, кількість та характер кореспонденції, надає пропозиції щодо вдосконалення організації роботи з реєстрації кореспонденції та контролю за її виконанням.
20. Відповідає за зберігання та використання гербової печатки суду, штампів і бланків суду, що використовуються в роботі.
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 
Умови оплати праці
- посадовий оклад – 5320 (п’ять тисяч триста двадцять) гривень;
- надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами);
- надбавки, доплати та премії відповідно до статей 50, 52 Закону України «Про державну службу».
 
Термін подачі заявок: 2021-04-22
Контактные данные:

Чтобы связаться с работодателем, вам необходимо авторизоваться с помощью вашего логина и пароля.

Форма авторизации находится в шапке справа. Если у вас нет логина и пароля, вам необходимо зарегистрироваться.Ищешь работу на дому? Подписывайся на Телеграм канал Работа Дома!Похожие вакансии