завідувач сектору - Харьков - вакансия 787165


Нова державна служба України

Дата обновления: 09.04.2021

Город: Харьков

Профессия: Юриспруденция

Зарплата: 6300

Тип занятости: Не имеет значения

Текст вакансии:

Кваліфікаційні вимоги
ступінь вищої освіти не нижче магістра

досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

вільне володіння державною мовою

 
Вимоги до компетентності
Прийняття ефективних рішень
- здатність приймати вчасні та виважені рішення;
- аналіз альтернатив;
- спроможність іти на виважений ризик;
- автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень
Досягнення результатів
- здатність до чіткого бачення результату діяльності;
- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди
Відповідальність
- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати
Професійні знання
Знання законодавства Знання:
Конституція України;
Закон України «Про державну службу»;
Закон України «Про запобігання корупції»
та іншого законодавства
Знання законодавства у сфері Митний кодекс України;
Закон України від 21.01.1994 №3855-ХІІ «Про державну таємницю»
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939 “Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях.”

 
Посадові обов'язки
1. Керівництво діяльністю та організація роботи сектору відповідно до Положення про сектор охорони державної таємниці та технічного захисту Слобожанської митниці Держмитслужби
2. Забезпечення режиму секретності під час проведення всіх видів секретних робіт та запобігання витоку секретної інформації.
3. Здійснення підготовки документів: для отримання Митницею спеціального дозволу.
4. Здійснення контролю за:
- дотриманням установленого в Митниці порядку доступу працівників до відомостей, що становлять державну таємницю, проведення перевірки відповідності форми наданого їм допуску до державної таємниці ступеню секретності відомостей, до яких надається доступ;
? станом охорони державної таємниці, яка була передана іншим підприємствам, установам, організаціям у зв’язку з виконанням замовлень;
5. Здійснення організації та забезпечення роботи комісій:
? експертної комісії з питань таємниць;
? експертної комісії з проведення експертизи цінності секретних документів;
? комісії зі знищення матеріальних носіїв секретної інформації;
? комісії з обстеження режимних приміщень;
? комісії з проведення квартальних та загальних перевірок наявності матеріальних носіїв секретної інформації;
6. Забезпечення організації розслідування за фактами витоку секретної інформації, а також інших порушень вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці та участь у них. Ведення обліку та проведення аналізу цих фактів;
7. Проведення роз’яснювальної роботи з метою запобігання порушенням законодавства у сфері охорони державної таємниці особами Митниці, яким надано допуск та доступ до державної таємниці.
8. Організація та забезпечення технічного захисту відомостей що становлять державну таємницю у Митниці.

 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
Безстроково

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

 
Умови оплати праці
Посадовий оклад – 6300 грн., надбавка за спеціальне звання посадових осіб митних органів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2020 № 310 «Питання оплати праці посадових осіб та працівників Державної митної служби», надбавки до посадового окладу, премії, доплати та інші виплати встановлюються відповідно до статті 585 Митного кодексу України.
 
Термін подачі заявок: 2021-04-15
Контактные данные:

Чтобы связаться с работодателем, вам необходимо авторизоваться с помощью вашего логина и пароля.

Форма авторизации находится в шапке справа. Если у вас нет логина и пароля, вам необходимо зарегистрироваться.Ищете удаленную работу? Множество вакансий и возможность размещения резюме на сайте Работа Дома!Похожие вакансии