Архів: Листопад 2016

Что поможет вам повысить эффективность работы

Неэффективный работник – нежеланный работник в эпоху, когда все вокруг меняется буквально на глазах. Вы можете быть отличным специалистом, но при этом оставаться неэффективным и терять очки в глазах работодателя. Что же поможет вам объединить высокую компетенцию и высокую продуктивность?... Далі »
" class="img-fluid d-none d-xl-block d-lg-block" style="max-height:120px;" alt="" />

Що допоможе вам підвищити ефективність праці

28.11.2016 | Кар’єра
Неефективний працівник – небажаний працівник в епоху, коли все навколо змінюється буквально на очах. Ви можете бути чудовим фахівцем, але при цьому залишатися неефективним і втрачати бали в очах працедавця. Що ж допоможе вам поєднати високу компетенцію та високу продуктивність?... Далі »
" class="img-fluid d-none d-xl-block d-lg-block" style="max-height:120px;" alt="" />

Почему рынок труда в Украине не дотягивает до уровня развитой страны

Исследования нашего рынка труда показывают, что Украина сильно отстает в развитии системы трудоустройства от развитых и даже развивающихся стран, скорее приравниваясь в этом отношении к таким слабым государствам как Пакистан или Филиппины.... Далі »
" class="img-fluid d-none d-xl-block d-lg-block" style="max-height:120px;" alt="" />

Чому ринок праці в Україні не дотягує до рівня розвиненої країни

28.11.2016 | Новини
Дослідження нашого ринку праці свідчать про те, що Україна дуже відстає у розвитку системи працевлаштування від розвинених країн і навіть тих країн, що розвиваються, швидше прирівнюючись у цьому відношенні до таких слабких держав як Пакистан чи Філіппіни.... Далі »
" class="img-fluid d-none d-xl-block d-lg-block" style="max-height:120px;" alt="" />

“Быстрый” сон: чем он чреват для работников?

25.11.2016 | Новини, Статті
Сегодняшняя реальность такова, что для многих сон – это, скорее, роскошь, нежели данность. Часто сознательные работники жертвуют сном ради карьерных свершений, веря, что когда-нибудь им воздастся, и позволяют себе поспать лишь пару часов в день: раз Наполеон мог, чем мы хуже?!... Далі »
" class="img-fluid d-none d-xl-block d-lg-block" style="max-height:120px;" alt="" />

“Швидкий” сон: чим він загрожує працівникам?

25.11.2016 | Кар’єра
Сьогоднішня реальність така, що для багатьох сон – це радше розкіш, аніж даність. Нерідко свідомі працівники жертвують сном заради кар’єрних звершень, вірячи, що колись вони отримають за це винагороду, і дозволяють собі поспати лише декілька годин на день: якщо Наполеон міг, чим ми гірші за нього?!... Далі »
" class="img-fluid d-none d-xl-block d-lg-block" style="max-height:120px;" alt="" />

Молодость против зрелости: какие сотрудники все же в почете?

Сегодня много говорят о том, что молодые специалисты постепенно вытесняют с рабочих мест своих зрелых и опытных конкурентов. Впрочем, так ли все радужно с наймом молодежи, и правда ли нам следует ожидать радикального «омоложения» рынка труда?... Далі »
" class="img-fluid d-none d-xl-block d-lg-block" style="max-height:120px;" alt="" />

Молодість проти зрілості: які співробітники все ж у пошані?

25.11.2016 | Кар’єра
Сьогодні багато говорять про те, що молоді фахівці поступово витісняють із робочих місць своїх зрілих і досвідчених конкурентів. Утім, чи так усе райдужно з наймом молоді, та чи справді нам слід очікувати радикального «омолодження» ринку праці?... Далі »
" class="img-fluid d-none d-xl-block d-lg-block" style="max-height:120px;" alt="" />

Хотите в Германию? Узнайте, кого немцы с удовольствием берут на работу

Многие наши соотечественники спят и видят, как бы перебраться в Германию. Ведь немецкая экономика – крупнейшая в Европе, и уж там, как многим кажется, определенно найдется место для каждого. Впрочем, немцы не спешат трудоустраивать у себя иностранцев в целом и украинцев в частности – если только речь не идет о специалистах высокого класса в ряде... Далі »
" class="img-fluid d-none d-xl-block d-lg-block" style="max-height:120px;" alt="" />

Хочете до Німеччини? Дізнайтеся, кого німці з задоволенням беруть на роботу

24.11.2016 | Новини
Багато наших співвітчизників сплять і бачать, як би перебратися до Німеччини. Адже німецька економіка – найбільша в Європі, й уже там, як багатьом здається, безумовно знайдеться місце для кожного. Втім, німці не поспішають працевлаштовувати у себе іноземців загалом і українців зокрема – якщо тільки мова не йде про фахівців високого класу в деяких вузькопрофільних галузях.... Далі »
" class="img-fluid d-none d-xl-block d-lg-block" style="max-height:120px;" alt="" />